معرفی بخش داخلی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان

رئیس بخش:  دکتر مریم قربانی فوق تخصص نفرولوژی

سرپرستار بخش:  اکرم جعفری کارشناس پرستاری


 

این بخش با ۱۹ تخت که دو تخت آن ایزوله می باشد در طبقه همکف بیمارستان آماده سرویس دهی به بیماران عزیز می باشد.

 تعداد پرستاران این بخش ۱۲ نفر و تعداد کمک بهیاران آن ۶ نفر می باشد. هر اتاق مجهز به تلویزیون، سیستم احضار پرستار ،کمد مخصوص بیماران، یخچال، پرده اطراف تخت و سرویس بهداشتی می باشد. خدمات انجام شده در این مرکز شامل اکو، آندوسکوپی، کولونوسکوپی، خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی سونوگرافی، سی تی اسکن، اسکن هسته ای، دیالیز و همچنین خدمت داروخانه می باشد.

 امید است که بیماران بستری در این بخش از خدمات بهینه برخوردار شده و با بهبودی کامل مرکز آموزشی درمانی ضیائیان را ترک نمایند.