آیین نامه نحوه پوشش  حرفه ای


ماده اول هدف:

اعضاي هيئت‌علمي، كاركنان، دستياران و دانشجويان دربیمارستان ضیائیان  ضمن رعايت شئونات اسلامي و آيين‌نامه پوشش حرفه ای  دانشگاه‌ها، به‌منظور حصول اهداف ذيل ضوابطي را در پوشش حرفه‌اي خود در محيط بیمارستان  لحاظ كرده و منتهاي تلاش خود را در رعايت و ترويج آن در جامعه پزشكي به عمل خواهند آورد:

حفظ شأن و حرمت حرف پزشكي در محيط علمي بیمارستان ضیاییان
برانگيختن حس احترام، آرامش و اعتماد در دريافت‌كنندگان خدمات
جلوگيري از انتقال عفونت و حفظ ايمني خود و بيماران

ماده دوم روش اجرایی:

لباس:
1- لباس‌ها بايد ساده، تميز و مرتب باشند.
2- لباس‌ها بايد ضمن رعايت حدود شرعي، متناسب بااندام و آزاد باشند و نبايد جلوي حركات آزادانه بدن را بگيرند.
3- لباس‌ها بايد به رنگ‌هاي متعارف باشند و نبايد حاوي تصاوير، علائم تبليغاتي نامتعارف و حاوي پيام باشد.
4-  رعايت ضابطه بخش در پوشيدن لباس فرم پاكيزه و جلوبسته ضروري است. خارج از محيط‌هايي كه اسكراب جزو ضوابط بخش است، نبايد اسكراب بر تن داشت و يا پوشيدن روپوش سفيدروي آن لازم است.
5-  در محيط باليني نصب كارت شناسايي عكس‌دار در محل قابل‌رؤيت همگاني روي لباس الزامي است.
6-  پوشيدن كفش و جوراب مناسب الزامي است.
7-  پوشيدن مقنعه يا روسري بايد ضمن تأمين پوشش شرعي، به نحوي باشد كه مداخله اي در معاينه و اقدامات باليني ايجاد نكند.
8- در محيط باليني نبايد پوششي روي لباس فرم پوشيد كه مزاحم كار باليني شود
.

آرايش و زيورآلات:
1- ظاهر افراد در محيط بیمارستان بايد ساده، مرتب و درعين‌حال بدون آرايش باشد.
2-  به‌استثناي يك حلقه يا انگشتر ساده استفاده از ساير زيورآلات آشكار مجاز نيست.
3-  ناخن‌ها بايد كوتاه، مرتب و تميز ‌باشند. داشتن لاك و ناخن مصنوعي مجاز نيست
.

بهداشت:
1-  بهداشت فردي شامل پاكيزگي موها و بدن الزامي است.
2- استعمال عطر و ادكلن با بوي تند در محيط اداری و محيط باليني  بیمارستان مجاز نيست.