معرفی بخش اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی ضیائیان


رئیس اتاق عمل : دکتر مهدی رضایی متخصص ارتوپدی

سرپرستار اتاق عمل: کبری کریمی خاتون آباد کارشناس پرستاری 


جراحی از جمله رشته های پیشینه دار و پر اهمیت پزشکی است . در ادوار پیش از تاریخ ، اعمال جراحی با وسایلی چون سنگ های سخت و لبه دار که به شکل چاقو یا همانند آن تراشیده می شدند انجام می گرفت. از قرن 19 به بعد پیشرفت قابل توجه ای در علم جراحی به وجود آمد و کشف آنتی بیوتیک و تجهیزات پزشکی راه پیشرفت جراحی های دقیق تری چون جراحی قلب و مغز و پیوند اعضاء را هموار کرد.
طراحان و برنامه ریزان و متخصصان فن جهت ساختمان اتاق عمل مناسب طرح هایی بی شمار عرضه داشتند. بی شک بین اتاق عمل های مختلف متناسب با نیازها و امکانات بیمارستان و نوع بیماران مورد پذیرش تفاوت هایی به چشم می خورد ولی هدف اصلی در تمامی این طرح ها افزایش هر چه بیشتر ایمنی بیمار و پرسنل بخش اتاق عمل است
.

اتاق عمل بیمارستان ضیائیان

اتاق عمل بیمارستان ضیائیان در طبقه اول این بیمارستان قرار گرفته است. دارای 3 اتاق عمل، 4ریکاوری، اتاق پزشکان ، رختکن و ... می باشد که  در زمینه های جراحی عمومی، ارتوپدی، ENT، زنان، ارولوژی، چشم و...  به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم است.

پرسنل بخش اتاق عمل

هدف کار در اتاق عمل مشخص است و آن باز گردانیدن سلامتی به بیمار می باشد.وظایف هر کدام از پرسنل بخش اتاق عمل کاملا معین و مشخص شده و هماهنگی لازم بین کار افراد گروه برقرار می باشد.

نحوه پذیرش بیمار دراتاق عمل

 انجام اعمال جراحی با وقت از پیش تعیین شده و همچنین بطور اورژانس پس از هماهنگی با مدیریت اتاق عمل قابل انجام است.