بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان ضیائیان و
مدارک مورد نیاز بیماران برای خدمات بستری در بخش


 

تامین اجتماعی

 

خدمات درمانی

 


بیمه سلامت


شهرداری

 
بانک تجارت

 
بانک کشاورزی

 
بانک مرکزی

 
بانک صادرات

معرفينامه از اداره رفاه بانک مربوطه جهت بستر با بیمه بانک ها الزامی می باشد

نیروهای مسلح

 بانکها
  • معرفينامه از اداره رفاه بانک مربوطه

شهرداری
  • معرفينامه از اداره رفاه شهرداري

تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه سلامت
  • ارائه 2 عدد کپي از صفحه نخست دفترچه بيمه
  • دفترچه بايد داراي عکس و اعتبار باشد
  • پرداخت مبلغ 50 هزار تومان بعنوان وديعه بستري
  • دربیمه های خدمات درمانی چنانچه بيمار نوزاد مي باشد و تحت تکلف مادر است، ارائه معرفينامه از محل کار مادر الزامي است
  • در بیمه های سلامت چنانچه بيمار جهت سزارين ، زايمان و کورتاژ تخليه اي بستري مي گردد حتما بايد بيه شده همسر باشد
     
نیروهای مسلح
مدارک مورد نياز بيمه نيروهاي مسلح براي پذيرش بستري در بيمارستان
ارائه 2 عدد کپي از صفحه نخست دفترچه بيمه
دفترچه بايد داراي عکس و اعتبار باشد
پرداخت مبلغ 50 هزار تومان بعنوان وديعه بستري
آدرس رسيدگي به اسناد نيروهاي مسلح
ميدان انقلاب، ابتداي خيابان کارگر شمالي، کوچه راهنما، کوچه راهنما، کوچه سوم دست راست

مدارک مورد نياز براي ارائه به اداره بيه جهت دريافت معرفي نامه:
اصل دستور بستري پزشک با مهر بيمارستان
اصل دفترچه بيمه بيمار

اصل شناسنامه
چنانچه بيمار جهت انجام عمل جراحي ترميم انحراف بيني بستري ميگردد مي بايست عکس راديولوژي قبل از عمل جراحي خود را به همراه داشته باشند.

تعرفه ویزیت پزشکان بیمارستان در سال 1399


 
 

 
پیش پرداخت بستری در بخش های بیمارستان در سال 1398

 

 


هزینه اعمال جراحی زیبایی در 1398


هزینه خدمات درمانی قابل ارائه به بیماران در سال 1399

 بیمارانی که بیمه تکمیلی دارند حتما در زمان پذیرش بیمار در این خصوص اطلاع رسانی نمایند در غیر اینصورت صورتحساب برای ارجاع به بیمه تکمیلی توسط این مرکز صادر نخواهد شد.