برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان ضیائیان و مدارک مورد نیاز بیماران برای خدمات بستری در بخش


 

تامین اجتماعی

خدمات درمانی


بیمه سلامت


شهرداری

 
بانک تجارت

 
بانک کشاورزی

 
بانک مرکزی

 
بانک صادرات

معرفینامه از اداره رفاه بانک مربوطه جهت بستر با بیمه بانک ها الزامی می باشد

نیروهای مسلح

بیمه تکمیلی ایران

 بانکها
  • معرفینامه از اداره رفاه بانک مربوطه

شهرداری
  • معرفینامه از اداره رفاه شهرداری

تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه سلامت
  • ارائه 2 عدد کپی از صفحه نخست دفترچه بیمه
  • دفترچه باید دارای عکس و اعتبار باشد
  • پرداخت مبلغ 50 هزار تومان بعنوان ودیعه بستری
  • دربیمه های خدمات درمانی چنانچه بیمار نوزاد می باشد و تحت تکلف مادر است، ارائه معرفینامه از محل کار مادر الزامی است
  • در بیمه های سلامت چنانچه بیمار جهت سزارین ، زایمان و کورتاژ تخلیه ای بستری می گردد حتما باید بیه شده همسر باشد
     
نیروهای مسلح
مدارک مورد نیاز بیمه نیروهای مسلح برای پذیرش بستری در بیمارستان
ارائه 2 عدد کپی از صفحه نخست دفترچه بیمه
دفترچه باید دارای عکس و اعتبار باشد
پرداخت مبلغ 50 هزار تومان بعنوان ودیعه بستری
آدرس رسیدگی به اسناد نیروهای مسلح
میدان انقلاب، ابتدای خیابان کارگر شمالی، کوچه راهنما، کوچه راهنما، کوچه سوم دست راست

مدارک مورد نیاز برای ارائه به اداره بیه جهت دریافت معرفی نامه:
اصل دستور بستری پزشک با مهر بیمارستان
اصل دفترچه بیمه بیمار

اصل شناسنامه
چنانچه بیمار جهت انجام عمل جراحی ترمیم انحراف بینی بستری میگردد می بایست عکس رادیولوژی قبل از عمل جراحی خود را به همراه داشته باشند.


تعرفه ویزیت درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان در سال ۱۴۰۲

تنظیمات قالب