فهرست فعالیت های انجام شده مرکز

 

·         —تاسیس واحد توسعه تحقیقات بالینی در سال 1393

·         —تدوین برنامه عملیاتی برای واحد توسعه تحقیقات بالینی

·         —طراحی صفحه واحد توسعه تحقیقات بالینی  بر روی سایت بیمارستان

·         —برگزاری جلسات ماهانه شورای پژوهشی

·         —تدوین شیوه نامه های تصویب طرح های تحقیقاتی و تخصیص گرنت پژوهشی

·         —تخصیص گرنت 50 میلیون تومان برای انجام طرح های پژوهشی اعضای  هیات علمی

·         —تدوین فرایند مخصوص برای هزینه های مربوط به طرح ها

·         —تعیین اولویت های پژوهشی بیمارستان

·         —اعلام آمادگی جهت همکاری های دو جانبه با دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

·         —عقد تفاهم  نامه همکاری مشترک  با دانشکده تغذیه وطب سنتی

·         —تنظیم قرارداد همکاری با مشاورین تخصصی پژوهشی

·         —برگزاری کارگاه های  دوره ای مقدماتی و پیشرفتهء جستجو در منابع علمی، پروپوزال نویسی،

·         آشنایی با نرم افزارهای جدیدآماری و رفرنس نویسی طبق برنامه ریزی مشخص سالانه به منظور ارتقاء کیفی مقالات منتشرشده  

·         —ایجاد و برقراری ارتباط بین اساتید هر حوزه با سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه که در آن حوزه خاص مشغول به فعالیت هستند

·         —اعطای تشویق های مالی  به نتایج و انتشارات پژوهش بر حسب تشخیص شورای پژوهشی

·         —تاسیس گروه سالمندی و تلاش جهت هدایت طرح های تحقیقاتی مرتبط با این گروه  توسط   اعضای محترم هیئت علمی

·         —انجام طرح های تحقیقاتی مشترک در حوزه روانپزشکی و تغذیه توسط اساتید محترم

·         اطلاع رسانی اولویتهای HSR براساس چالش های بیمارستان به اساتید و پرسنل

·         —تامین منابع مالی  طرح های تحقیقاتی HSR 

·         مشاوره با دانشجویان درزمینه روش نوشتن پروپوزال

·         برگزاری روز پژوهش در بیمارستان و دعوت از اساتید برجسته حوزه پژوهش و محققین برتر دنیا در سال 2014 جهت ارائه

سخنرانی و تقدیر وتشکر از اساتیدی که بیشترین تحقیق را در سال گذشته داشته اند   .

هماهنگی درجهت انجام فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان معرفی شده به بیمارستان ضیائیان

—        تعیین اهداف پژوهشی در برنامه استراتژیک  

     گزارش کاملی از عملکرد دفتر توسعه در فایل زیل قابل مشاهده است  :