چشم‌انداز(VISION)
ما بر آنیم:
بیمارستان پیشرو و  نوآور درزمینهٔ آموزش پزشکی عمومی و تخصصی باشیم.
به‌عنوان برترین بیمارستان عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران درزمینهٔ ارائه خدمات بهداشتی، درمانی کارآمد و عادلانه شناخته شویم.

مأموریت(MISSION)
مأموریت مرکز آموزشی درمانی ضیائیان به‌عنوان یکی از بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی مطلوب باهدف ارتقای سطح سلامت مراجعین و جامعه تحت پوشش از طریق بهبود مستمر کیفیت، در چارچوب برنامه‌های دانشگاه و قوانین و سیاست­های بهداشت و درمان کشور می­باشد.

 ارزش‌ها(Values)
 • ایمنی بیماران و کارکنان
 • پاسخ گوئی درراستای بهبود مستمر کیفیت خدمات بر اساس چارچوب حاکمیت بالینی
 • رعایت اخلاق حرفه­ای در تمام سطوح
 • ارائه خدمت آموزشی و پژوهشی مناسب به دانشجویان پزشکی مطابق استانداردهای آمورش پزشکی
 • توانمندسازی نیروی انسانی به‌عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان
 • ترویج فرهنگ  کار تیمی در سطح سازمان
 • نوآوری و دانش‌محوری
 • ترویج مدیریت مشارکتی در سطح بیمارستان
 • مسئولیت‌پذیری برای حفظ محیط زیست
 • دانش‌محوری و نوآوری
 • عدالت در سلامت

اهداف کلی
 • تأمین، حفظ و ارتقا سلامت جامعه تحت پوشش
 • ارتقای کیفیت خدمات سلامت
 • حفظ و ارتقای ایمنی بیمار
 • ارتقا کمیت و کیفیت نظام آموزش پزشکی بیمارستان

ششم : استراتژی‌ها
 • مدیریت هزینه-درآمد ( شامل درآمدزایی، کنترل هزینه‌ها و..)
 • جلب مشارکت ذینفعان
 • مدیریت بهینه نیروی انسانی( جذب،نگهداری و منقضی)
 • پیاده‌سازی استانداردهای طرح تحول نظام سلامت
 • پیاده‌سازی کامل استانداردهای اعتباربخشی ملی
 •  پیاده‌سازی استانداردهای اعتباربخشی آموزشی
 • پیاده‌سازی استانداردهای ایمنی بیمار
 • پیاده‌سازی استانداردهای بیمارستان‌های دوستدار مادر
 • پیاده‌سازی استانداردهای بیمارستان‌های دوستدار کودک
 • تأمین خدمات درمانی سرپایی و بستری متناسب با نیاز و مبتنی بر شواهد علمی و با رویکرد بیمارستان آموزشی
 • تأمین و توانمندسازی اعضای هیات علمی با استفاده از سازوکار هیات امنا
 • حمایت از پژوهش
 • ارتقا دستگاه‌های رایانه‌ای ثبت و تحلیل اطلاعات بیمارستانی(MIS)
 • استقرار نظام بیمارستان جامعه نگر(community oriented hospital) و ارتقادهنده سلامت

سیاست‌های کلان
 • ارائه مراقبت‌های سلامت جامع و مستمر
 • ارائه خدمات ایمن
 • بهبود مستمر کیفیت خدمات
 • بهبود دسترسی مراجعین به خدمات
 • رضایتمندی کارکنان و گیرندگان خدمت
 • اطمینان از انطباق عملکرد بیمارستان با قوانین ، مقررات و استانداردهای نهادهای ناظر و سیاست‌گذار
 • اطمینان از عملکرد با مأموریت ، اهداف ،  برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی سازمان
 • اطمینان از تصویب برنامه‌ها و تخصیص بودجه به آن‌ها با توجه به الویت ایمنی بیمار و ارتقای کیفیت
 • مدیریت مبتنی بر شواهد و نظارت بر تعیین و تحلیل شاخصه‌ای کلیدی عملکرد و انجام اقدامات اصلاحی
 • اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران
 • اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم در خصوص حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی
 • توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی
 • حمایت از پژوهش‌های کاربردی
 • مدیریت بهینه منابع انسانی
 • مدیریت بهینه منابع مالی
 • مدیریت بهینه منابع فیزیکی