بیمارستان با چه نوع بیمه هایی قرارداد دارد ؟

تامین اجتماعی بانک کشاورزی بانک صادرات بانک مرکزی نیروی مسلح خدمات درمانی شهرداری

___________________________________________________________________________

آیا بیمارستان بخش زنان و زایمان دارد ؟

 بله

________________________________________

ساعت ملاقات بخش های ویژه چه ساعتی می باشد ؟

بستگی به بخش ویژه مورد نظرتان دارد. از ساعت  ۱۵ الی ۱۶ می باشد.

________________________________________

 ساعت ملاقات بخش های درمانی چه ساعتی می باشد ؟

 از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ می باشد.

________________________________________

بیمارستان ضیائیان خصوصی و یا غیر انتفاعی میباشد ؟

بیمارستان ضیائیان خصوصی  و غیر انتفاعی نیست.(این بیمارستان یک مرکز آموزشی درمانی است که بعنوان یکی از بیمارستانهای عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و دولتی می باشد )

________________________________________

سوالات من در موضوعات مطرح شده بالا نبود و قصد ایجاد سوال دارم.