معرفی بخش جراحی زنان مرکز آموزشی درمانی ضیائیان

رئیس بخش جراحی زنان:  دکتر خراسانی، متخصص جراح عمومی

سرپرستار بخش:  پروانه خوش دل، کارشناس پرستاری


 

مددجوی گرامی : ضمن عرض سلام و آرزوی سلامتی برایتان توجه شما را به نکاتی جلب می نماید

 بخش جراحی زنان در طبقه اول در سمت راست ساختمان واقع شده است دارای ۲۶ تخت فعال می باشد که ۱۵ تحت آن مربوط به جراحی عمومی و ۱۱ تخت آن  مربوط به سزارین می باشد در این بخش بیماران با تشخیص های: فتق، آپاندیس، کوله ستیکتومی (سنگ کیسه صفرا) جراحی های مربوط به سیستم ادراری (اورولوژی) ، گوش و حلق و بینی مانند لوزه ، ارتوپدی،  جراحی های مربوط به زنان، بیماریهای چشم مانند کاتاراکت،  بستری و تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند.

۱۱ تخت دیگر که شامل سزارین می باشد در اتاق های ۴ و ۵ بستری می‌شوند.

 آموزش های بیماران از بدو ورود توسط منشی، کمک بهیار، پرستار و پزشک در مراحل مختلف بستری داده میشود و این آموزش ها شامل آموزش فضای فیزیکی بخش، بیماری، پرستاری، دارو ،کنترل عفونت و ایمنی می باشد.

پمفلت راهنمای آشنایی با بخش و سایت بیمارستان که جهت دسترسی بیشتر به مطالب آموزشی می باشد در اختیار بیمار قرار می گیرد.