دریافت نوبت از طریق شماره تلفن های

55790171- 55790169 - 55790901 - 55140854


دریافت نوبت از طریق وب سایت بیمارستان


دریافت نوبت و دریافت اطلاعات مرکز از طریق اپلیکیشن اندرویدی بیمارستان

راه های دریافت نرم افزار


ارسال عدد 1 به سامانه 5000541182 و دریافت لینک دانلود نرم افزار


اسکن بارکد ذیل توسط گوشی تلفن همراه با برنامه بارکد اسکنر و دریافت لینک دانلود نرم افزار