معرفی بخش اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی ضیائیان


رئیس اتاق عمل : دکتر رضایی متخصص ارتوپدی

سرپرستار اتاق عمل: شهره زارع باشی 


جراحي از جمله رشته هاي پيشينه دار و پر اهميت پزشكي است . در ادوار پيش از تاريخ ، اعمال جراحي با وسايلي چون سنگ هاي سخت و لبه دار كه به شكل چاقو يا همانند آن تراشيده می شدند انجام مي گرفت. از قرن 19 به بعد پيشرفت قابل توجه اي در علم جراحي به وجود آمد و كشف آنتي بيوتيك و تجهيزات پزشكي راه پيشرفت جراحي هاي دقيق تري چون جراحي قلب و مغز و پيوند اعضاء را هموار كرد.
طراحان و برنامه ريزان و متخصصان فن جهت ساختمان اتاق عمل مناسب طرح هايي بي شمار عرضه داشتند. بي شك بين اتاق عمل هاي مختلف متناسب با نيازها و امكانات بيمارستان و نوع بيماران مورد پذيرش تفاوت هايي به چشم مي خورد ولي هدف اصلي در تمامي اين طرح ها افزايش هر چه بيشتر ايمني بيمار و پرسنل بخش اتاق عمل است
.

اتاق عمل بيمارستان ضیائیان

اتاق عمل بيمارستان ضیائیان در طبقه اول اين بيمارستان قرار گرفته است. داراي 3 اتاق عمل، 4ريكاوري، اتاق پزشكان ، رختكن و ... مي باشد که  در زمینه های جراحی عمومی، ارتوپدی، ENT، زنان، ارولوژی، چشم و...  به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم است.

پرسنل بخش اتاق عمل

هدف كار در اتاق عمل مشخص است و آن باز گردانيدن سلامتي به بيمار مي باشد.وظايف هر كدام از پرسنل بخش اتاق عمل كاملا معين و مشخص شده و هماهنگي لازم بين كار افراد گروه برقرار مي باشد.

نحوه پذیرش بیمار دراتاق عمل

 انجام اعمال جراحی با وقت از پیش تعیین شده و همچنین بطور اورژانس پس از هماهنگی با مدیریت اتاق عمل قابل انجام است.