معرفی بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی ضیائیان

رئیس بخش اورژانس:  دکتر نادر عیسوی، متخصص طب اورژانس

سرپرستار:  سرکارخانم نورایی، کارشناس پرستاریاورژانس بیمارستان ضیائیان به مساحت ۵۲۰ متر مربع در قسمت جنوبی بیمارستان واقع شده که با امکانات و تجهیزات کامل تیم پزشکی متخصص و پرستاران مجرب و وظیفه ارائه خدمات درمانی به بیماران نیازمند به رسیدگی فوری را به عهده دارد این مرکز بالینی به صورت شبانه روزی در سه شیفت کاری آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم و بیماران مراجعه کننده از طریق اورژانس تهران می باشد و در حال حاضر ماهانه به ۲۷ هزار مراجعه کننده که حدود ۵۵۰ نفر توسط اورژانس تهران آورده می‌شوند خدمات رسانی انجام میدهد.

 واحد تریاژ:

در ابتدا تمامی بیماران توسط کارشناس پرستاری مستقر در واحد تریاژ معاینه اولیه می‌شوند تا بیماران بدحال و بیمارانی که نیاز به بستری و بررسی بیشتر دارند از بیماران سرپایی جدا شوند.

 واحد پذیرش:

 پس از تریاژ بیماران به واحد پذیرش اورژانس در ابتدای اورژانس مراجعه می کنند تا تشکیل پرونده داده و یا ویزیت سرپایی دریافت کنند.

  اورژانس سرپایی:

 بیماران سرپایی در سالن انتظار منتظر می‌مانند تا توسط دو پزشک عمومی که به صورت شبانه روزی در دو اتاق معاینه این قسمت حضور دارند ویزیت و درمان شوند.

 اورژانس بستری:

 بیماران بدحال و نیازمند بستری بررسی بیشتر به بخش اورژانس منتقل می شوند تا هر چه سریعتر توسط پزشک متخصص طب اورژانس ویزیت شده و اقدامات درمانی و تشخیصی آنها توسط کارشناسان پرستاری مجرب آغاز شود.

 در بخش بستری علاوه بر ۱۴ تخت تحت نظر، اتاق احیا، بیماران بدحال، اتاق عمل سرپایی، اتاق گچ گیری، اتاق مراقبت ویژه نیز وجود دارد.

پس از درمان و رفع علائم حاد، بیماران از اورژانس تحت نظر ترخیص شده و در صورتی که نیاز به بستری و درمان طولانی‌تر داشته باشند به بخشهای بستری بیمارستان منتقل میشوند.