معرفی بخش اطفال و نوزادان مرکز آموزشی درمانی ضیائیان

رئیس بخش: دکتر شریعت پناهی، متخصص اطفال و نوزادان

سرپرستار:ناهید یونسیان، کارشناس پرستاری


بخش  اطفال و نوزادان آماده سرویس دهی پزشكی و پرستاری به نوزادان نیازمند به درمان كه یا در این مركز یا سایر مراكز متولد و ترخیص و دچار مشكلاتی شده اند، می باشد. در بخش كودكان نیز پذیرش برای بیماران بالای یك ماه تا سیزده سال امكان پذیر می باشد.

بخش کودکان و نوزادان این مرکز بالینی به صورت شبانه روزی در سه شیفت کاری آماده ارائه خدمات می باشد این بخش شامل دو قسمت کودکان و نوزادان می باشد.

بخش کودکان

مربوط به تمامی بیماران بالای یک ماه تا سیزده سال می باشد. در این بخش تمام کودکان مربوط به بیماریهای داخلی، جراحی، گوش و حلق و بینی و ... بستری می شوند

 بخش نوزادان

این قسمت خود شامل دو بخش نوزادان بیمار و نوزادانی که زردی دارند و فقط نیاز به فتوتراپی دارند، می باشد

تقسیم بندی اتاق ها در این بخش به شرح زیر می باشد

  •  دو اتاق با  دوازده ظرفیت مربوط به کودکان 
  • اتاق ایزوله با سرویس بهداشتی 
  • یک اتاق نوزادان با چهار عدد انکوباتور چهار عدد دستگاه فتوتراپی اینتنزیو،هشت عدد دستگاه فتوتراپی 4 لامپه و پنج عدد کات مربوط به نوزادان نیازمند به درمان.
  • یک تخت احیاء قلب و ریوی با امکانات کامل
  • در این بخش یک اتاق برای مادران نوزادان جهت استراحت وجود دارد که مجهز به تخت، حمام، یخچال، تلویزیون و ... می باشد.