معرفی بخش زایشگاه و پست پارتم مرکز آموزشی درمانی ضیائیان


رئیس بخش: خانم دکتر افسانه تفرشی رئیس گروه زنان، عضو هیات علمی متخصص زنان و زایمان

مسئول بلوک زایمان: خانم عاطفه  روهنده  کارشناس ماماییکلیه مادران باردار كه به بلوك زایمان مراجعه می كنند، مشكلات مددجو با پزشك او در میان گذاشته می شود، در صورتیكه پزشك خاصی مورد نظر مددجو نمی باشد از پزشك مقیم آنكال برای رفع مشكل اقدام می گردد. بلوکزایمان این مرکز بالینی بهصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات می باشد.

زایشگاه مرکز آموزشی درمانی ضیائیان شامل انجام زایمان طبیعی و زایمان کم درد توسطبهترین متخصصان زنان و مامایی و متخصصان بیهوشی با دستیاری ماماهایی که با سطح علمیبالا ورزیده و با تجربه کافی می باشند استفاده شده ، علاوه بر انجام زایمان طبیعیدر بلوک زایمان فعالیت هایی نظیر شنیدن صدای قلب جنین، انجامN.S.T    گرفتن نوار قلبجنین و کنترل فشار خون مادران نیز انجام می گردد. ضمنا در شیفت شب و روزهای تعطیلکه کلینیک ها و مطب پزشکان تعطیل می باشد به طور کلی هر زمان که مددجویان ارادهکنند می توانند مستقیما به بلوک زایمان مراجعه و توسط خانم های ماما معاینه ومشکلاتشان به متخصصین اطلاع داده و اقدامات لازم برایشان در نظر گرفته شود.

بخش بعداز زایمان برای خانم های بارداری که مشکلاتی از قیبل ویار بارداری ، دیابت بارداری ، کورتاژتخلیه ای ، سزارین و  سایر مواردی  که مربوط  به مشکلات بارداری  است در این بخش بستری می شوند.