معرفی بخش آی سی یو مرکز آموزشی درمانی ضیائیان


مسئول فنی بخش:  جناب آقای دکتر نظام آبادی 

سرپرستار: جناب آقای سید محمد سید اصغر


بخش مراقبت های وبژه (ICU ) بیمارستان ضیائیان  در 15 اردیبهشت سال 90 افتتاح و شروع به کار نموده است.
این بخش 12تخت فعال با تمام  سیستم های مانیتورینگ علائم حیاتی، دستگاههای تنفس مصنوعی به تعداد تخت ها و علاوه بر آن پزشک بیهوشی مقیم ، پرسنل مجرب ، کلیه امکانات دارویی که برای مراقبت از بیماران و رفاه آنها فراهم آورده است.
بخش مذکور توانایی مراقبت و درمان بیماران نیازمند به مراقبت ویژه جنرال را دارا می باشد. در سایر تخصص ها در صورت لزوم پزشکان بیمارستان جهت مشاوره در دسترس می باشند.
با افتتاح این بخش کلیه بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار 
می گیرند در صورت نیاز به مراقبت های ویژه  به طور مستقیم به ICU منتقل شده و از مراقبت های ویژه با اطمینان و اعتماد بیشتر بهره مند میشوند ؛ تا دوره بعد از عمل را بدون خطر سپری کنند.
 


تصاویر مربوط به بخش ICU