متخصص گوش و حلق و بینی که ENT معروف است ، شاخه‌ای از پزشکی می باشد که در مورد اجزای اصلی صورت از جمله گوش، گلو و بینی، و سر و گردن به مطالعه می پردازند و در مورد اختلالات مربوط به گوش و حلق و بینی اطلاعات تکمیلی دارند و تخصص ویژه ای در این زمینه دارند.


دکتر محمدحسن شریفی موقر
متخصص گوش، حلق و بینی

روزهای کاری

یکشنبه سه شنبه چهارشنبه