قدردانی از ۴۳ پرستار نمونه بیمارستان ضیائیان
مدیر پرستاری بیمارستان ضیائیان/ زبان برای تشکر از پرستاران قاصر است. زیرا پرستار با دلسوزی، مهربانی و از خودگذشتگی به بیماران کمک می کند که این فداکاری قابل ارزش گذاری نیست.
 چهارشنبه ٢ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان ضیائیان برگزار شد
در این جلسه شاخص های کنترل عفونت بیمارستان توسط اعضاء مورد بررسی قرار گرفت.
 دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
كنگره تخصصي كنترل عفونت و استریلیزاسیون و مواد و تجهيزات در سالن همایش‌های رازي برگزار شد
سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان ضیائیان در این کنگره در خصوص بهداشت دست و نحوه ارزيابي آن در گروه‌های مختلف درمان سخنرانی کرد.
 پنج شنبه ٢٦ دی ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>