بازدید دانشجویان پزشکی پردیس بین الملل از مرکز آموزشی درمانی ضیائیان
در راستای تقویت زبان فارسی تخصصی و آشنایی با محیط و بخش های بیمارستانی، دانشجویان پزشکی پردیس بین الملل از این بیمارستان بازدید کردند.
 شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تشکیل جلسه کمیته مدیریت اجرایی در مرکز آموزشی درمانی ضیائیان
کمیته مدیریت اجرایی با حضور دکتر عفت پناه رئیس بیمارستان تشکیل جلسه داد.
 شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه کمیته مدیریت حوادث، بحران و بلایا در مرکز آموزشی درمانی ضیائیان
در این کمیته آیین نامه مدیریت حوادث و چارت فرماندهی بحران بازنگری شد.
 چهارشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>