برگزاری جلسه کمیته بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای در بیمارستان ضیائیان

اولین جلسه کمیته بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای مرکز آموزشی درمانی ضیائیان با حضور مدیران ارشد بیمارستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان، اولین جلسه کمیته بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای بیمارستان روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت 98 با حضور علی هشیار مدیر بیمارستان، عابدی مدیر پرستاری و دیگر اعضای تشکیل‌دهنده این کمیته برگزار شد.
بر اساس این گزارش در ابتدای این جلسه مصوبات سال ۹۷ مورد پیگیری قرار گرفت و درصد اجرای آن‌ها بررسی شد.
در ادامه موسوی دبیر این کمیته و مسئول بهداشت محیط بیمارستان در خصوص مواردی شامل بهبود تهویه برخی از فضا در بیمارستان مانند آشپزخانه، بررسی چک‌لیست فصلی وضعیت بهداشت محیط و بررسی R.Mدستگاه‌های واحد لاندری صحبت کرد.
عزیزی مسئول بهداشت حرفه‌ای و دبیر این کمیته نیز در ادامه این جلسه به ارائه گزارشی درزمینهٔ بررسی نتایج معاینات دوره‌ای کارکنان پرداخت و به انجام این معاینات در سال جدید تأکید کرد.
بهسازی اتاق دیزل و شارژ کپسول‌های اطفاء حریق از دیگر موضوعات مورداشاره در این جلسه بود که به آن پرداخته شد.
در پایان این جلسه و پس از بررسی موضوعات مطرح‌شده و ارزیابی آن‌ها توسط اعضا تصمیماتی در خصوص موارد مطروحه اتخاذ شد.

کد خبر : ٨٦٨١٦ - تاریخ خبر : سه شنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩٨ - ١٥:٤٦ - تعداد بازدید : 52