رتبه نخست دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارزشیابی‌های سالانه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشکی تهران در هر سه شیوه ارزشیابی سالانه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 96 رتبه نخست را به دست آورد.

معاونت فناوری و تحقیقات وزارت بهداشت در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی و سیاست‌های کلان پژوهشی کشور، مبنی بر استقرار نظام جامع نظارت و ارزشیابی، در نامه‌ای ارزشیابی سالانه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را اعلام کرد که بر اساس آن شاخص‌های مربوط به دو حیطه تولید علم و ساختار بررسی شده است.
در این ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین دانشگاه‌های تیپ یک در حیطه‌های «تولید علم و ساختار» و در حیطه «تولید علم» اول است.
در شیوه سوم رتبه‌بندی پژوهشی سال 1396، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بدون در نظر گرفتن تیپ بندی دانشگاه‌ها و تنها بر اساس امتیازات مأخوذه از عملکرد پژوهشی مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند که در این شیوه هم دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه نخست قرار دارد.

کد خبر : ٨٣٩٠١ - تاریخ خبر : پنج شنبه ٢٠ دی ١٣٩٧ - ٠٧:٥٤ - تعداد بازدید : 35