معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان با همکاری گروه مهارت های ارتباطی دانشکده پزشکی برگزار می کند

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی دارای امتیاز بازآموزی و توانمندسازی جهت پزشکان متخصص.

 

کد خبر : ٨٢٥٨٢ - تاریخ خبر : چهارشنبه ١٤ آذر ١٣٩٧ - ١٢:٠٧ - تعداد بازدید : 29