چهاردهمین جلسه ارائه موارد اخلاق‌ پزشکی برگزار می‌شود

چهاردهمین جلسه ارائه موارد اخلاق‌ پزشکی با امتیاز فرهنگی برگزار می‌شود.


کد خبر : ٨٢٥٨١ - تاریخ خبر : چهارشنبه ١٤ آذر ١٣٩٧ - ١١:٥٣ - تعداد بازدید : 25