برگزاری جلسه کمیته مدیریت اجرایی در مرکز آموزشی درمانی ضیائیان

کمیته مدیریت اجرایی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان با حضور دکتر عفت پناه رئیس بیمارستان تشکیل جلسه داد.


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان، جلسه کمیته مدیریت اجرایی با حضور دکتر عفت پناه روز شنبه 12آبان ۹۷ در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد.
این نشست با حضور دکتر ناطقی معاون درمان، دکتر زنده‌دل معاون آموزشی، دکتر هاشمی معاون پژوهشی، علی هشیار مدیر، عابدی مدیر پرستاری و صالحی مسئول بهبود کیفیت بیمارستان برگزار شد.
بر اساس این گزارش طی این جلسه پس ار بررسی مصوبات گذشته  محتوای صندوق های ارتباط باریاست و همچنین وضعیت نیروهای انسانی از نظر تعداد و چیدمان مورد بررسی قرار گرفت.
  در پایان این نشست دکتر عفت پناه بر حرکت در راستای چشم انداز و سیاست های بیمارستان و دانشگاه تاکید کرد.


کد خبر : ٨١٥٣٥ - تاریخ خبر : شنبه ١٢ آبان ١٣٩٧ - ١١:٥١ - تعداد بازدید : 73