آموزش كنترل عفونت و استانداردهای ایمنی بیمار در مرکز آموزشی درمانی ضیائیان

امینی سوپروایزر کنترل عفونت و طالبی کارشناس ایمنی در این آموزش به بیان تمامی موارد در زمینه رعایت استانداردهای کنترل عفونت و سیستم هموویژیلانس پرداختند.


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان، آموزش كنترل عفونت در حيطه بهداشت دست و استانداردهای ایمنی بیمار مرتبط با آزمایشگاه روز سه شنبه 19 تیر ماه 97 در محل آزمایشگاه بیمارستان برگزار شد.

بر اساس این گزارش و در همین راستا اميني سوپروايزر كنترل عفونت بیمارستان به بیان تمامی موارد در زمینه رعایت بهداشت دست و مواجهات شغلی پرداخت و از اهميت آن در پيشگيري از انتقال بيماريها صحبت کرد.

طالبی کارشناس ایمنی در ادامه در خصوص رعایت استاندرادهای سیستم هموویژیلانس، رعایت صحیح خط مشی اعلام نتایج بحرانی توضیح داد و به شناسایی صحیح هویت بیمار تاکید کرد.

 


 

 

 

 

 

کد خبر : ٧٨٣٢٨ - تاریخ خبر : چهارشنبه ٢٠ تير ١٣٩٧ - ٠٩:٣٧ - تعداد بازدید : 56